Jeofizik Mühendisliği Bölümü 1989 yılında kurulmuştur. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Bölümümüz öğrencilerine, 4 yıllık (8 yarıyıllık) bir eğitim süreci uygulanmaktadır. Mezuniyet için toplam 240 AKTS’lik ders tamamlanması gerekir. 30 günlük staj zorunludur. Lisans eğitimi sonunda isteğe bağlı olarak, bölümümüzde yüksek lisans ve daha sonra doktora programları tamamlanarak Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Doktor unvanları alınabilir.

EĞİTİM AMAÇLARI

1- Yer içinin incelenmesi ve depremler; kara ve denizlerde petrol, doğal gaz, su, jeotermal enerji, maden, kömür gibi doğal yeraltı kaynaklarının araştırılması; arkeolojik eserler ve diğer insan yapımı unsurların aranması; yerleşim alanları, baraj, santral, köprü, tünel, yol gibi değişik yapıların zeminlerinin incelenmesi konularında yetkin Jeofizik Mühendisleri yetiştirmek.
2- Ulusal ve uluslararası başarılı çalışmalarıyla kendini kabul ettirebilen, güncel bilim ve teknolojiyi izleyebilen, çevreye ve topluma duyarlı, mesleki etik değerlerine saygılı, yaratıcı, girişimci ve liderlik özelliklerine sahip Jeofizik Mühendislerinin yetiştirmek.
3- Sayısal analiz ve yazılım geliştirme bilgisi olan ve bunları mesleki bilgi ile bütünleştirilebilen, jeofizik veri-işlemeyi tüm ayrıntıları ile uygulayabilen, sanayinin ağırlıklı olarak talep ettiği sektörsel konuları ve meslek uygulamalarını bilen Jeofizik Mühendisleri yetiştirmek.
4- Öğrencilerin Üniversite hayatından teknoloji kullanımı yoğun iş ortamına geçişlerinde, yeniden eğitilme gereksinimlerini en aza indirgeyerek, kesintisiz bir süreç sağlamak.

OLANAKLAR

bina2Bölümümüz 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. yıl Yerleşkesi H Blok’ta eğitim vermektedir. Bölümümüzde lisans eğitiminin yapıldığı 4 adet büyük dersliklere ek olarak, biri bilgisayarlı olmak üzere 2 adet lisansüstü dershanesi, bölüm kütüphanesi, 35’er bilgisayar barındıran 2 adet öğrenci bilgisayar laboratuvarı, Yer Bilimleri Veri-İşlem Laboratuvarı (YEBVİL), Kayaç Fiziği Laboratuvarı, Sismoloji Laboratuvarı, Uzaktan Algılama Laboratuvarı, Sismik Veri-İşlem Laboratuvarı ve Elektrik-Elektromanyetik Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzün resmi öğrenci topluluğu olan Jeofizik Öğrenci Topluluğu için de bir yer ayrılmıştır. Yine tüm öğrencilerimizin faydalanabildiği 2 adet öğrenci çalışma salonu bölümümüz binasında yer almaktadır.

Öğrenci bilgisayar laboratuvarlarında, öğrencilerimiz, açılan derslere paralel olarak, bilgisayar programlama dilleri, grafik paket programları ve jeofizik verilerin yorumunda kullanılan paket programların kullanımını öğrenmektedirler. Bilgisayar laboratuvarı internet erişimlidir. Tüm laboratuvarlarımız, öğrencilerimizin, modern teknolojinin gereksinimlerini öğrenerek ulusal ve uluslararası iş gücü pazarında iş imkanı elde edebilmelerini amaçlamaktadır. Bilgisayar ve yazılım içeriği bu amaç doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlarımız, tüm öğrencilerimizin kullanımındadır.

Gün boyu açık olan bölüm kütüphanemiz, öğrencilerimizin kaynak gereksinimlerini karşılayacak şekilde jeofizik mühendisliği yayınları, süreli yayınlar ve haritalar içermektedir. Ayrıca çeşitli yer bilimleri, fizik, matematik, kimya, yabancı dil, bilgisayar kitapları da bölüm kütüphanemizde bulunmaktadır.

Bölümümüz jeofizik aletleri bakımında da çoğu Avrupa üniversitesinden zengindir. Bölümümüzde yer radarı, çok elektrotlu ve çok kanallı-çok elektrotlu elektrik özdirenç, tek kanallı elektrik özdirenç, sismik kayıt aygıtı, mikrotremör, GPS (küresel konum belirleme) aletleri bulunmaktadır. Lisans öğrencilerimiz eğitim sürelerince aldıkları derse göre, tüm arazi aletlerinin kullanımı öğretilmektedir.

AKADEMİK FAALİYETLER

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eğitim programlarını, 6 profesör, 2 doçentten oluşan öğretim üyesi kadrosu ve 4 araştırma görevlisi ile sürdürmektedir.