ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

Yönergeyi indirmek için tıklayınız

BÖLÜM STAJ KOMİSYONU

Dr. N. Yıldırım GÜNDOĞDU
Dr. Begüm ÇIVGIN

Staj bilgilendirme toplantısı her yıl Mart ayının ilk haftası yapılmaktadır.

BÖLÜME STAJ ÖNCESİ TESLİM EDİLECEK BELGELER 

 1. Staj Bilgi Formu (2 adet)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
 3. Öğrenci Kimlik Fotokopisi (1 adet)
 4. Staj Yeri Kabul Belgesi (Staj yapılacak kurum veya kuruluştan alınacak)
 5. SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) (e-devlet üzerinden alınabilir)
 6. Taahhütname (1 adet)
 7. Fotoğraf (1 adet)

BÖLÜME STAJ SONRASI TESLİM EDİLECEK BELGELER (Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe, Saat: 16:00)

 1. Staj raporu:
  Staj raporu Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına uygun olarak yazılacaktır. Spiral ciltli ve CD ortamında teslim edilecektir. Kapak ve onay sayfası buradan indirilecek ve onay sayfasını staj amiri mutlaka onaylayacaktır.
 2. Stajyer Değerlendirme Formu:
  Staja gitmeden önce Bölüm Başkanı tarafından imzalanacak (bölüm sekreterliğinden alabilirsiniz), staj yapılan kurum veya kuruluşa doldurtulacak ve kapalı bir zarf içerisinde posta yoluyla veya elden bölüme ulaştırılacaktır.
 3. Not döküm belgesi (transkript):
  Güncel tarihli (staj bitiş tarihinden sonra) olacaktır.

NOTLAR:

 1. Staj değerlendirme ölçüt ve kuralları ilan edilecektir.
 2. Staj yapacağınız kurum veya kuruluşun sizden sigorta durumunuz hakkında bilgi istemesi durumunda vereceğiniz dilekçe örneğini bölüm sekreterliğinden alabilirsiniz.
 3. Sigorta durum belgenizi staj evraklarını bölüme teslim ettikten sonraki hafta dekanlık öğrenci işlerinden alabilirsiniz.
 4. Staj yapacağınız kurum veya kuruluşun sizden başvuru için isteyeceği diğer evrakların bölüme teslim edeceğiniz evraklar ile bir ilgisi bulunmamaktadır.
 5. Yurt dışı staj olanakları için:  ERASMUS (Doç. Dr. İrfan AKCA’dan detaylı bilgi alabilirsiniz) ve IAESTE