Proje BaşlığıDestekleyen Kurum/KuruluşBaşlangıç YılıBitiş YılıGörevli Bölüm Personeli ve Görevi
Türkiye'nin Güncel Tektoniğini Yöneten Ana Fay Zonlarının Kayma Hızlarının
Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi ve Levha İçi Blok Deformasyon Modellerinin Oluşturulması
TÜBİTAK2014Devam
Ediyor
Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ (Danışman)
Küresel Konumlama Sistemi (GPS) Kullanılarak Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) İçin
Yağışa Dönüşebilir Su Buharı Miktarının (PWV) Araştırılması
TÜBİTAK2015Devam
Ediyor
Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ (Danışman)
Jeodezik Ölçüler ile Genişbant Sismik Yerdeğiştirmelerin BelirlenmesiTÜBİTAK2017Devam
Ediyor
Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ (Yürütücü)
Araş. Gör. Dr. Begüm ÇIVGIN (Araştırmacı)
Jeofizik Test ve Deprem Simülasyon Sahası Altyapı ProjesiAnkara Üniversitesi BAP 2016Devam
Ediyor
Doç. Dr. Ünal DİKMEN (Yürütücü)
Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ (Araştırmacı)
Araş. Gör. Dr. Begüm ÇIVGIN (Araştırmacı)
Araş. Gör. Dr. N. Yıldırım GÜNDOĞDU (Araştırmacı)
Araş. Gör. Dr. İsmail DEMİRCİ (Araştırmacı)
Trakya Bölgesi Umurca Doğal Gaz Sahası Rezervuar Özelliklerinin
Düşük Frekanslı Pasif Sismik Yöntemle Araştırılması
TÜBİTAK2016Devam
Ediyor
Bülent KAYPAK (Yürütücü)
Trakya Bölgesinin Depremselliği ve Bölgede Meydana Gelen Belirli Büyüklükteki Depremlerin
Odak Mekanizması Çözümleri
Ankara Üniversitesi BAP 2016Devam
Ediyor
Bülent KAYPAK (Yürütücü)
Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapı ProjesiKalkınma Bakanlığı 2012Devam
Ediyor
Selma KADIOĞLU (Araştırmacı)
Manyetotellürik verilerin üç-boyutlu ters-çözümüAR-GE ProjesiDevam
Ediyor
Ahmet T. BAŞOKUR (Yürütücü)
Yusufeli Barajı ve Hes İnşaatı (Artvin) Kaya Özelliklerinin Sismik Tomografi Yöntemiyle Araştırılması AR-GE Projesi20172018Ünal DİKMEN (Yürütücü)
İsmail DEMİRCİ (Araştırmacı)
Bir Firmanin Ruhsat Sahasindaki Gömülü Metalik Madenlerin Yapay Uçlasma Yöntemi ile Arastirilmasi ve Sahanin 2B Modellerinin Gelistirilmesi AR-GE Projesi20172017M. Emin CANDANSAYAR (Yürütücü)
N. Yıldırım GÜNDOĞDU (Araştırmacı)
İsmail DEMİRCİ (Araştırmacı)
CAD/GIS Destekli Jeodezik İzleme YazılımıAR-GE Projesi20172017Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ (Yürütücü)
GNSS Hız Modelleme YazılımıAR-GE Projesi20172017Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ (Yürütücü)
Muğla İli Marmaris İlçesi Bozburun Mevkiindeki Özel Bir Alanda Yer içi boşluklarının Yer Radarı Yöntemi ile AraştırılmasıBaşbakanlık20172017Prof. Dr. Selma KADIOĞLU (Yürütücü)
Zigana Tüneli Köstere Mevkii İnşaat Sahasında Olası Boşluk Varlığının Yer Radarı Yöntemi İle AraştırılmasıAR-GE Projesi20172017Prof. Dr. Selma KADIOĞLU (Yürütücü)
Avrupa COST Action TU1208 “Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar”20132017Prof. Dr. Selma KADIOĞLU (Türkiye Temsilcisi)
ASO 1.OSB Genişleme Bölgesinde, Çubuk Çayı'nı Besleyen Yeraltı Akiferlerinin Jeofizik Özdirenç Tomografisi ile AraştırılmasıAR-GE Projesi20162016M. Emin CANDANSAYAR (Yürütücü)
N. Yıldırım GÜNDOĞDU (Araştırmacı)
İsmail DEMİRCİ (Araştırmacı)
Jeofizik Verilerin GPU Üzerinde 2B Birleşik Ters Çözümü ve 3B Ters ÇözümüTÜBİTAK-1001
(114E073)
20142016M. Emin CANDANSAYAR (Yürütücü)
N. Yıldırım GÜNDOĞDU (Araştırmacı)
İsmail DEMİRCİ (Araştırmacı)
CAD/GIS Destekli Yerkabuğu Deformasyonu Analiz YazılımıAR-GE Projesi20162016Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ (Yürütücü)
Hasan Dağı volkanizması ile ilişkili jeotermal kaynakların manyetotellürik yöntemle aranmasıAR-GE Projesi2016Ahmet T. BAŞOKUR (Yürütücü)
3B Tarayıcı Endüstriyel Tasarım YazılımıAR-GE Projesi20152015Prof. Dr. Bahadır AKTUĞ (Yürütücü)
Manyetotellürik inceleme ve özdirenç belirtilerinin jeotermal aramalar açısından yorumlanmasıAR-GE Projesi2015Ahmet T. BAŞOKUR (Yürütücü)
Radyomanyetotellurik, Doğru Akım Özdirenç ve Yapay Uçlaşma Verilerinin İki Boyutlu Birleşik Yorumu; Bir Maden Arama ÖrneğiTÜBİTAK-Uluslararası
IntenC program
TÜBİTAK-DFG
(110Y343)
20112014M. Emin CANDANSAYAR (Yürütücü)
N. Yıldırım GÜNDOĞDU (Araştırmacı)
Cem DEMİREL (Araştırmacı)
Sahillerde Deniz Suyu Girişiminden Dolayı Oluşan Kirlenmeyi Önlemek Amacıyla Jeofizik Tabanlı Hidrojeolojik ModellemeTÜBİTAK-Uluslararası Black-Sea Era-Net
(111Y309)
20122014M. Emin CANDANSAYAR (Yürütücü)
Dr. İsmail DEMİRCİ (Araştırmacı)
Çoklu jeofizik veri kümeleri ile yer altı su içeriğinin saptanması ve jeoteknik uygulamalarıAnkara Üniversitesi BAP (11B6055001)20112014Ahmet T. BAŞOKUR (Yürütücü)
İrfan AKCA (Araştırmacı)
N. Yıldırım GÜNDOĞDU (Araştırmacı)
Elektromanyetik Yer Radarı ve Manyetik Yöntemler Kullanılarak Gömülü Kara Mayınlarının Konumlarının ve Türlerinin BelirlenmesiAnkara Üniversitesi BAP
(Proje No: 11B6055002)
20112013Selma KADIOĞLU (Yürütücü)
Graben kuşaklarında manyetotellürik yöntemle jeotermal kaynakların aranmasıAR-GE Projesi2013Ahmet T. BAŞOKUR (Yürütücü)
Kör farelerin iletişimlerin spektral analiz yöntemleri ile incelenmesiAR-GE Projesi2013Ahmet T. BAŞOKUR (Yürütücü)
Alçıtaşı ocaklarının elektrik özdirenç tomografisi (ERT) ile görüntülenmesiAR-GE Projesi2012Ahmet T. BAŞOKUR (Yürütücü)
Türev-tabanlı ters-çözüm ve genetik algoritmalar ile tümülüs girişlerinin saptanmasıAR-GE Projesi2012Ahmet T. BAŞOKUR (Yürütücü)
Genç volkanlar ile ilişkili jeotermal kaynakların manyetotellürik yöntemle aranmasıAR-GE Projesi2012Ahmet T. BAŞOKUR (Yürütücü)
Ortaköy Şapinuva (Çorum) Arkeolojik Alanı Ağılönü Bölgesine Ait Malzemelerin Arkeometrik Yönden AraştırılmasıAnkara Üniversitesi BAP
(Proje No: 10B 5751001)
20102011Selma KADIOĞLU (Araştırmacı)
Türkiye’nin derin yer yapısı ve tektonik özelliklerinin gravite, manyetik, sismik ve sismolojik veriler kullanılarak araştırılması. TÜBİTAK
(Proje No: 107Y288)
2011Abdullah ATEŞ (Yürütücü)
Kuzey Batı Anadolunun Derin Kabuk Yapısının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması Ve Bölgenin Depremselliği Açısından YorumlanmasıTÜBİTAK-1007
Kamu ArGe
(105G145)
20062010M. Emin CANDANSAYAR (Yürütücü)
İsmail DEMİRCİ (Araştırmacı)
Kuzeybatı Anadolu’nun kabuk yapısının Jeofizik Yöntemlerle AraştırılmasıTÜBİTAK
(105G145)
Ankara Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
MTA Genel Müdürlüğü
20062010M. Emin CANDANSAYAR (Yürütücü)
Ahmet T. BAŞOKUR (Kritik Araştırmacı)
Ünal DİKMEN (Araştırmacı)
Depremde zemin davranışının kestiriminde yeni bir yöntem: Ankara kenti batı kesimindeki jeolojik birimlere uygulanmasıAnkara Üni. Araş. Fon Müd. (2005-07-45-029)20052008Ahmet T. BAŞOKUR (Yürütücü)
Berkan ECEVİTOĞLU (Araştırmacı)
Altan NECİOĞLU (Araştırmacı)
Selma KADIOĞLU (Araştırmacı)
M. Emin CANDANSAYAR (Araştırmacı)
Begüm KOCA (Araştırmacı)
İrfan AKCA (Araştırmacı)
N. Yıldırım GÜNDOĞDU (Araştırmacı)
Jeofizik Yer Radarı Yönteminin Drenaj Sistemleri Etkinliğinin Belirlenmesinde KullanımlarıAnkara Üniversitesi BAP
(Proje No: 09 B 4347 001)
2008Selma KADIOĞLU (Araştırmacı)
Menderes Nysası Meclis Binası (Gerontikon/Bouleuterion) Kazı, Belgeleme ve Araştırma ProjesiTÜBİTAK SOBAG2007Selma KADIOĞLU (Araştırmacı)
Doğru Akım Özdirenç Verilerinin 3B Ters Çözümü ile Köşk Höyük Arkeolojik Sahasındaki Arkeolojik Yapıların AraştırılmasıTÜBİTAK-1002
Hızlı Destek
(106Y123)
20062007M. Emin CANDANSAYAR (Yürütücü)
Radiomanyetotellürik ve Doğru Akım Özdirenç Verilerinin İki-Boyutlu Birleşik Ters ÇözümüTÜBİTAK-3501
Kariyer
(106Y123)
20052007M. Emin CANDANSAYAR (Yürütücü)
Kuzey Anadolu Fayı’nın batı bölümünün (Adapazarı-Bolu) manyetik ve gravite verileri kullanılarak araştırılması, Ankara Üniversitesi BAP
(Proje No: 20030745017)
2006Abdullah ATEŞ (Yürütücü)
Kuzey batı Türkiye’nin yeraltı yapısının gravite ve manyetik veriler kullanılarak araştırılmasıTÜBİTAK
(Proje No: 103Y125)
2006Abdullah ATEŞ (Yürütücü)
Mermer Bloklarının Alım ve İşlenmesinde Süreksizliklerin BelirlenmesiAnkara Üniversitesi BAP
(Proje No: 2005-07-45-030)
2005Selma KADIOĞLU (Yürütücü)
Orta Anadolu (Kırşehir-Yozgat) Plutonik Kayaçların Blok Verimi ve Ayrışmasından Oluşan Toprak Kuşaklarının Jeokimyasal Haritalanması ve Kalınlıklarının BelirlenmesiDPT BAP
2003-K-120-190-4-1
2004Selma KADIOĞLU (Araştırmacı)
Kaya Süreksizliklerinin Karakterizasyonu İçin Uzaktan Algılama ve Yer RadarıTÜBİTAK YDABÇAG-103Y1292004Selma KADIOĞLU (Araştırmacı)
Bolu ovasında Kuzey Anadolu Fayı ana kolunun tam yerinin yer-radarı ile saptanması ve tarihsel depremlerin hendek çalışmaları ile zamanlanmasıAnkara Üni. Araş. Fonu (2001.07.05.058)20012004Ahmet T. BAŞOKUR (Yürütücü)
Emin U. ULUGERGERLİ (Araştırmacı)
Selma KADIOĞLU (Araştırmacı)
İç Anadolu bölgesinin jeolojisinin, jeolojik ve jeofizik yöntemlerle araştırılmasıAnkara Üniversitesi BAP
(Proje No: 20010705050)
2004Abdullah ATEŞ (Yürütücü)
Alacahöyük Arkeolojik Alanının Jeofizik Yöntemlerle AraştırılmasıAnkara Üniversitesi BAP 2002Selma KADIOĞLU (Araştırmacı)
Manyetotellürik Yöntemde İki Boyutlu Ters Çözüm ve Statik Kayma SorunuTÜBİTAK-1001
(101Y011)
20012002M. Emin CANDANSAYAR (Yürütücü)
Transversely İzotropik Ortamda Derinlik Migrasyonu Uygulanmış CRP Gruplarının Tomografisi ile Hız, Derinlik ve Anizotropi Parametrelerinin BulunmasıTÜBİTAK YDABÇAG-100Y1052001Selma KADIOĞLU (Yürütücü)
Aliağa jeotermal sahasının manyetotellürik yöntem ile araştırılmasıTÜBİTAK (198Y091)
Ankara Üni. Araş. Fonu (2000.07.05.021)
19992001Ahmet T. BAŞOKUR (Yürütücü)
Emin U. ULUGERGERLİ (Yürütücü)
Bolu İli (II. Etap) Yerleşim Alanının Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik İncelemesiBolu Belediyesi20012001Ahmet T. BAŞOKUR (Jeofizik Araştırmalar Yürütücüsü)
M. Emin CANDANSAYAR (Araştırmacı)
Engin TOKGÖZ (Araştırmacı)
Kesikköprü ve Yozgat arasındaki bölgenin derin jeolojisiAnkara Ünivesitesi
Araştırma Fonu Projesi
(Proje No: 99-25-00-002)
2001Abdullah ATEŞ (Yürütücü)
Funda BİLİM (Araştırmacı)
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Sonrası Sürekli İskan Alanlarının Belirlenmesinde Bolu ve Çevresi için Jeoloji-Jeoteknik ve Jeofizik AraştırmalarıTÜBİTAK
(985-Deprem sonrasi acil araştırma programı)
Ankara Üniversitesi
Bolu Belediyesi
19992000Ahmet T. BAŞOKUR (Jeofizik Araştırmalar Yürütücüsü)
Engin TOKGÖZ (Araştırmacı)
Yeraltı Yapılarının İki Yönlü Üç Elektrod Dizilimi İle İncelenmesi
TÜBİTAK-1001
(197Y069)
19971999M. Emin CANDANSAYAR (Yürütücü)
Ahmet T. BAŞOKUR (Araştırmacı)
Abdullah ATEŞ (Araştırmacı)
Doğrudan ve yinelemeli yöntemlerin eşzamanlı kullanımı ile özdirenç sondajlarının otomatik yorumuTÜBİTAK YDABÇAG-54819981998Ahmet T. BAŞOKUR (Yürütücü)
Tuz Gölü ve çevresinin derin jeolojisinin jeofizik yöntemlerle incelenmesiTÜBİTAK
(Proje No: YDABÇAG-118)
1998Abdullah ATEŞ (Yürütücü)
Düzgün Olmayan Yüzeylerde Kirchhoff Yaklaşımı ile Dalga Alanı Hesabı (Sismik Modelleme)TÜBİTAK YDABÇAG-100Y1051997Selma KADIOĞLU (Araştırmacı)
Ulusal Deniz  Jeolojisi ve Jeofiziği Araştırma Programı: Manyetotellürik Yöntem ile Ege Bölgesi Kabuk Yapısının  AraştırılmasıTÜBİTAK YDABÇAG-230/G
TÜBİTAK YDABÇAG-422/G
19951996Ahmet T. BAŞOKUR (Yürütücü)
Emin U. ULUGERGERLİ (Yürütücü)
Isparta-Atabey-Harmanören Köyü (Göndürle-I) Höyük Mezarlığının özdirenç ve manyetik yöntemler işbirliği ile araştırılmasıTÜBİTAK YDABÇAG-14219961996M. Ali KAYA (Yürütücü)
Ahmet T. BAŞOKUR (Araştırmacı)
Abdullah ATEŞ (Araştırmacı)
Ertan PEKŞEN (Araştırmacı)
M. Emin CANDANSAYAR (Araştırmacı)
Manyetotellürik Verilerin Yorumu İçin Bilgisayar Yazılımı TÜBİTAK YDAB-10219931995Ahmet T. BAŞOKUR (Yürütücü)
Emin U. ULUGERGERLİ (Araştırmacı)
Kırşehir ve civarının havadan manyetik anomalilerinin değerlendirilmesiTÜBİTAK
(Proje No: YDABÇAG-4)
1995Abdullah ATEŞ (Yürütücü)