Misyonumuz, yer içinin incelenmesi ve depremler; kara ve denizlerde petrol, doğal gaz, su, jeotermal enerji, maden, kömür gibi doğal yeraltı kaynaklarının araştırılması; arkeolojik eserler ve diğer insan yapımı unsurların aranması; yerleşim alanları, baraj, santral, köprü, tünel, yol gibi değişik yapıların zeminlerinin incelenmesi konularında yetkin, ulusal ve uluslararası başarılı çalışmalarıyla kendini kabul ettirebilen, güncel bilim ve teknolojiyi izleyebilen, çevreye ve topluma duyarlı, mesleki etik değerlerine saygılı, yaratıcı, girişimci ve liderlik özelliklerine sahip Jeofizik Mühendislerinin yetişmelerini sağlamak amacı ile sayısal analiz ve yazılım geliştirme bilgisi olan ve bunları mesleki bilgi ile bütünleştirilebilen, jeofizik veri-işlemeyi tüm ayrıntıları ile uygulayabilen, sanayinin ağırlıklı olarak talep ettiği sektörsel konuları ve meslek uygulamalarını bilen, iş hayatına belirli bir eğitim süresi gerektirmeden doğrudan başlayabilen veya kendi iş yerini kurabilme yeteneğinde mezun yetiştirmektir. Öğrencilerin üniversite hayatından teknoloji kullanımı yoğun iş ortamına geçişlerinde, yeniden eğitilme gereksinimlerini en aza indirgeyecek kesintisiz bir süreç sağlamak hedeflenmektedir.

Bilgisayarlar büyük hacimli sayısal işlemlerin yapılabilmesine ve sonuçların görselleştirilmesine imkân sağlayan araçlar olmakla birlikte, bu sonuçlara erişilmesinde en önemli etken sayısal veri-işlem tekniklerinin bilinmesidir. Bu nedenler ile jeofizik mühendisliği eğitimi sayısal analiz ve programlama konularının öğretilmesi büyük önem taşımaktadır. Günümüz teknolojisinin getirdiği olanaklarından yararlanarak benzetim işlemi bir ana bilgisayar ve bağlı bir ağ düzeneği ile istenilen alanlarda ve istenilen koşullarda yapılabilir. Yerbilimlerinde karşılaşılan birçok sorun bilgisayar ortamında yaratılarak, öğrencilere çözüm üretme yetenekleri geliştirilebilinir. Bu amaçlara ulaşmak, bilgisayar bilgisinin mesleki bilgi ile iyi bir şekilde bütünleştirilmesi ve meslek derslerinin de bilgisayar uygulamaları ile desteklenmesi ile olanaklıdır.