Bölümümüzün kurucusu Sayın Prof. Dr. Turan KAYIRAN tarafından kaleme alınan yazı:

Ankara Üniversitesinde jeofizik eğitimi ilk olarak Ankara Üniversitesi Fen  Fakültesi Jeoloji lisans eğitimi bünyesinde, 1970 yılından itibaren, genel  jeofizik  ve uygulamalı jeofizik derslerinin açılmasıyla başlamış, daha sonra 1972 yılında jeoloji lisans eğitiminin mühendisliğe dönüştürülmesi ile bu iki ders mühendislik eğitim programına dahil edilmiştir.

Daha sonra 1983-1984 eğitim yılında jeofizik eğitimi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Anabilim Dalı statüsüne yükseltilmiş ve jeofizik mühendisleri yetiştirmek üzere öğrenci alımına başlanmıştır. Ancak aynı öğretim yılında öğrenci alımı durdurulmuş ve Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrencilerden isteyenin Jeoloji Mühendisliği programına geçiş yapmasına olanak tanınmıştır. Jeofizik Mühendisliğinde kalan öğrencilerle eğitime devam edilmiş ve zor koşullar altında mezuniyetleri sağlanmıştır. Bu ani değişimler o dönem yurdumuzda ve Üniversitemizde hakim olan çalkantılı ortamın sonuçlarıdır. Yine aynı dönem de Jeofizik Mühendisliği Bölümünün kuruluşunda ve gelişmesinde büyük emeği olan Ahmet T. BAŞOKUR’un Üniversite ile ilişkisi bir süre kesintiye uğramıştır. Dolayısıyla Üniversitemizde Jeofizik eğitiminin başlatılması ve sürdürülmesinin oldukça sancılı bir süreçten geçtiğini görmekteyiz.

Daha sonra koşulların normalleşmesi ile birlikte Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde Jeofizik Mühendisliği Bölümü kurulması ile ilgili Jeoloji Mühendisliği Bölümünce 24/12/1987 tarihli alınan karar aynı tarihte Fakülte Kurulunda görüşülmüş ve bu hususta Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne teklif yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Jeoloji Mühendisliğinin gerekçeli teklifi; eğitim programı,ders kapsamları,Yer Fiziği, Uygulamalı Jeofizik ve Sismoloji olmak üzere üç anabilim dalını öngören bir kadro yapısı içermektedir. Kararda ayrıca Ankara gibi önemli sayıda Üniversitenin bulunduğu büyük bir şehirde Jeofizik eğitimi veren bir üniversitenin mevcut olmayışına ve başkent’te Jeofizik Mühendisi çalıştıran M.T.A, T.P.A.O, D.S.İ. v.s gibi değişik kurumların varlığına vurgu yapılmıştır.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kurulunun Jeofizik Mühendisliği Bölümü kurulması ile ilgili kararı Fen Fakültesi Dekanlığınca 21/01/1988 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmiş ve 2/05/1988 tarihinde Ankara Üniversitesi senatosunca onaylanmıştır. Bu karar Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce 3/05/1988 de  Yüksek Öğretim Kurumuna iletilmiştir.

Yüksek Öğretim Kurumu 10/06/1988 de Ankara Üniversitesi bünyesinde Jeofizik Mühendisliği Bölümü kurulmasına ve 25 öğrenci ile eğitime başlamasını öngören kararı onaylayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bildirmiştir.

Ve sonuç olarak 16/6/1988 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Fen Fakültesi Dekanlığına ilgili Yüksek Öğretim Kurulu Kararını göndermiş ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü kurulması ile ilgili süreç tamamlanmıştır

Kısıtlı olanaklarla eğitime başlanmış ve Jeoloji Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin öğretim üyelerinin katkıları yanında M.T.A., T.P.A.O. gibi kuruluşlarda Jeofiziğin değişik dallarında çalışan değerli ve deneyimli elemanların verdikleri destekle eğitim programının uygulanması sağlanmıştır.

Doktora ve Yüksek lisans eğitimi vermek üzere hazırlanan eğitim programı da 24/11/1988 tarihinde  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce onaylanmış ve Jeofizik Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Anabilim Dalı olarak yerini almıştır.

Yüksek Öğretim Kurumu 03/05/2001 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mühendislik Fakültesinin faaliyete geçmesini kararlaştırmış ve bu tarihten itibaren de Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır.

Bölüm kısa zamanda dar kadro ve eğitim olanakları ile gerek eğitim ve gerekse araştırma alanlarında başarılı bir performans sergileyebilmiştir.

2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında da Gölbaşı Yerleşkesindeki binasına taşınmıştır.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde Jeofizik Mühendisliği Bölümü kurulması ile ilgili Fakülte Kararı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesinin faaliyete geçmesi için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün Fen Fakültesi Dekanlığına yazıları