Department of Geophysical Engineering in Ankara University, which was established in 1989, provides undergraduate, graduate and doctoral education within the Faculty of Engineering.  Undergraduate education period is totally 4 years (8 semesters).

Completion of 240 ECTS lessons and 30-working day internship is expected from the undergraduate students for graduation. Master of Science (MSc) and Doctor of Philosophy (PhD) degrees can be taken by completing graduate and doctoral programs respectively.

PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES

1- To educate competent geophysical engineers in the areas: investigation of earth’s interior structure and earthquakes, exploration of resources such as oil, natural gas, water, geothermal energy, coal, raw materials; prospection of archaeological remains and other manmade structures, site investigation for construction of dams, power plants, bridges, tunnels, roads and other.
2- To educate geophysical engineers approved in national and international studies, can follow current science and technological developments, environment-friendly, socially beneficial, respectful to professional ethical values, creative, entrepreneurial and has leadership characteristics.
3- To train geophysical engineers who have knowledge of numerical analysis and software development and who can integrate them with professional knowledge, apply geophysical data processing with all the details, know sectoral subjects and profession applications that the industry is predominantly demanding.
4- Providing an uninterrupted process by reducing the need for retraining to the minimum in the transition of the students from university life to working environment.

FACILITIES

bina2Bölümümüz 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. yıl Yerleşkesi H Blok’ta eğitim vermektedir. Bölümümüzde lisans eğitiminin yapıldığı 4 adet büyük dersliklere ek olarak, biri bilgisayarlı olmak üzere 2 adet lisansüstü dershanesi, bölüm kütüphanesi, 35’er bilgisayar barındıran 2 adet öğrenci bilgisayar laboratuvarı, Yer Bilimleri Veri-İşlem Laboratuvarı (YEBVİL), Kayaç Fiziği Laboratuvarı, Sismoloji Laboratuvarı, Uzaktan Algılama Laboratuvarı, Sismik Veri-İşlem Laboratuvarı ve Elektrik-Elektromanyetik Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzün resmi öğrenci topluluğu olan Jeofizik Öğrenci Topluluğu için de bir yer ayrılmıştır. Yine tüm öğrencilerimizin faydalanabildiği 2 adet öğrenci çalışma salonu bölümümüz binasında yer almaktadır.

Öğrenci bilgisayar laboratuvarlarında, öğrencilerimiz, açılan derslere paralel olarak, bilgisayar programlama dilleri, grafik paket programları ve jeofizik verilerin yorumunda kullanılan paket programların kullanımını öğrenmektedirler. Bilgisayar laboratuvarı internet erişimlidir. Tüm laboratuvarlarımız, öğrencilerimizin, modern teknolojinin gereksinimlerini öğrenerek ulusal ve uluslararası iş gücü pazarında iş imkanı elde edebilmelerini amaçlamaktadır. Bilgisayar ve yazılım içeriği bu amaç doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlarımız, tüm öğrencilerimizin kullanımındadır.

Gün boyu açık olan bölüm kütüphanemiz, öğrencilerimizin kaynak gereksinimlerini karşılayacak şekilde jeofizik mühendisliği yayınları, süreli yayınlar ve haritalar içermektedir. Ayrıca çeşitli yer bilimleri, fizik, matematik, kimya, yabancı dil, bilgisayar kitapları da bölüm kütüphanemizde bulunmaktadır.

Bölümümüz jeofizik aletleri bakımında da çoğu Avrupa üniversitesinden zengindir. Bölümümüzde yer radarı, çok elektrotlu ve çok kanallı-çok elektrotlu elektrik özdirenç, tek kanallı elektrik özdirenç, sismik kayıt aygıtı, mikrotremör, GPS (küresel konum belirleme) aletleri bulunmaktadır. Lisans öğrencilerimiz eğitim sürelerince aldıkları derse göre, tüm arazi aletlerinin kullanımı öğretilmektedir.

ACADEMIC STAFF

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eğitim programlarını, 5 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçentten oluşan öğretim üyesi kadrosu ve 4 araştırma görevlisi ile sürdürmektedir.