Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 48 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir. Sürece üyelik hükümetler/devletler arası herhangi bir anlaşmaya dayanmamaktadır. Bologna Süreci ile ilgili daha detaylı bilgi Ankara Üniversitesi BOLOGNA SÜRECİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ web sayfasından edinilebilir.

Bölümümüz Lisans programına ait Bologna dökümanlarına ulaşmak için tıklayınız.