Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 48 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir. Sürece üyelik hükümetler/devletler arası herhangi bir anlaşmaya dayanmamaktadır. Bologna Süreci ile ilgili daha detaylı bilgi Ankara Üniversitesi BOLOGNA SÜRECİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ web sayfasından edinilebilir.

Bölümümüz Yüksek Lisans programına ait Bologna dökümanlarına ulaşmak için tıklayınız.

Bölümümüz Doktora programına ait Bologna  dökümanlarına ulaşmak için tıklayınız.