Akademik Kadro

basokurProf. Dr. Ahmet T. BAŞOKUR
Bölüm Başkanı
203 33 81
basokur[at]ankara.edu.tr
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
atesProf. Dr. Abdullah ATEŞ
203 33 66
ates[at]eng.ankara.edu.tr
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
candansayarProf. Dr. M. Emin CANDANSAYAR
Bölüm Başkan Yrd.
203 33 99
candasayar[at]ankara.edu.tr
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
kadiogluDoç. Dr. Selma KADIOĞLU
203 33 80
kadioglu[at]ankara.edu.tr
dikmenDoç. Dr. Ünal DİKMEN
203 34 05
dikmen[at]eng.ankara.edu.tr
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
kaypakDoç. Dr. Bülent KAYPAK
203 33 84
kaypak[at]eng.ankara.edu.tr
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
akcaYrd. Doç. Dr. İrfan AKCA
Bölüm Başkan Yrd.
203 33 55
iakca[at]eng.ankara.edu.tr
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
civginAraş. Gör. Dr. Begüm ÇIVGIN
203 34 01
bkoca[at]eng.ankara.edu.tr
gundogduAraş. Gör. N. Yıldırım GÜNDOĞDU
203 33 53
gundogdu[at]eng.ankara.edu.tr
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
demirciAraş. Gör. İsmail DEMİRCİ
203 33 60
idemirci[at]eng.ankara.edu.tr
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
demirelAraş. Gör. Cem DEMİREL
203 33 94
cdemirel[at]ankara.edu.tr
Özgeçmiş ve Yayın Listesi

KISMI ZAMANLI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ
Doç. Dr. İbrahim AYDIN (Emekli)JFM465 Jeofizikte Radyometrik Yöntemler
Doç. Dr. Bahadır AKTUĞ (Boğaziçi Üni.)JFM230 Topoğrafya ve Küresel KonumlamaKişisel web sayfası
Yük. Müh. Alkut AYTUN (Emekli)JFM474 Deprem-Zemin-Yapı EtkileşimiÖzgeçmiş
H. Hüseyin GÜLER (ODTÜ Afet Yönetimi Uyg. ve Araş. Merkezi)MSS414 Afet Yöntemihhguler[at]yahoo.co.uk
Osman DEMİRAĞ (Emekli)MSS490 Enerji Politikaları
Taner Tanış (TPAO)JFM416 Sismik Yorumlama
Bülent SADİOĞLU (TPAO)JFM413 Kuyu Logları
Yavuz Ozan ELİŞ (TPAO)JFM476 Üç-Boyutlu Sismik Görüntüleme

EMEKLİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ
kayiranProf. Dr. Turan KAYIRAN
Özgeçmiş ve Yayın Listesi
neciogluDoç. Dr. Altan NECİOĞLU
Özgeçmiş ve Yayın Listesi

İDARİ PERSONEL
Cihan KUZUCU203 33 42
Jeofizik.Bolum.Sekreterligi[at]eng.ankara.edu.tr
Soner DOĞAN203 33 42dogan[at]ankara.edu.tr