Önceki yıllarda programa katılmış, yeterli puanı toplamış ve karnesini teslim etmiş olmasına rağmen kaldı görünen öğrencilerin 2 Ekim Cuma gününe kadar Araş. Gör. Cem Demirel‘e isimlerini bildirmeleri gerekmektedir.